Kasejovická válečná léta

 V sobotu 2. května si město Kasejovice připomnělo 70 let od konce druhé světové války a 70. výročí osvobození americkou armádou. V rámci oslav se konalo též vystoupení ochotníků kasejovického divadla OREL, kteří nastudovali a předvedli exkurz do válečných let zasazený do kontextu místních událostí. Děj se započal roku 1937, tedy v době ještě zdánlivě idylické. Pokračoval rokem 1938, kdy bylo československé vládě oznámeno rozhodnutí čtyř velmocí, tzv. Mnichovská dohoda podepsaná 29. září 1938.

    V průběhu vystoupení byli návštěvníci seznámeni formou komentáře, čtení z obecní kroniky, a vtipných i vážných scének s dalšími událostmi válečných let
    Řeč byla o přídělovém systému, uzavření vysokých škol, totálním nasazení, válečných vyhláškách, povinnostech lidí v protektorátu, školní výuce, potlačovaném vlastenectví... Pro zajímavost uvádím všechny scénky:
1) scénka Song - poklidná třicátá léta, obchodní cestující s dvěma pomocníky přichází do Kasejovic s cílem prodat monstrózní a taky pořádně těžké rádio - výdobytek moderní doby
2) místní ženy - válečná drahota, náhražky
3) student vysoké školy - uzavření vysokých škol
4) červenobílá scénka - po sále, kde jsme pomocí vyhlášek, které drželi diváci, vytvořili iluzi protektorátní ulice, se promenovaly dámy a dívky a četly vyhlášky. Štěpánka Bořková zapěla svým krásným hlasem neméně krásnou píseň Lili Marlene a diváci hádali, který konkrétní oděv by si ženy ve válce stoprocentně nevzaly. Vyhrála vdova po brigádníkovi z čsl. obrněné brigády, která správně odpověděla, že by si dáma nevzala klobouk s českou trikolórou, jelikož za takový módní výstřelek hrozilo minimálně vězení.
5) přispěchal také protektorátní pan starosta, který si stěžoval na množství vyhlášek a pokynů v nich, např. na povinnost občanů odklízet sníh z protektorátní silnice
6) Vokurka - scénka založená na skutečnosti, že ve válce se museli učit německému jazyku povinně všichni státní zaměstnanci, tudíž i ponocný Vokurka, který byl ke vší smůle analfabet.
7) holky jdoucí na bál - zákaz plesů
8) továrník Kratochvíl - totální nasazení
9) šeptanda o partyzánech v Chloumku s nečekaným rozuzlením
10) sedlák - scénka ze života o tom, jak pan Hulač oral na poli a blízko něj spadla německá stíhačka
11) hospodský - národní hosté a povinnost hospodských jim vařit
V závěru se k místním ochotníkům přidali i "američtí vojáci", kteří stejně jako jejich druhové před 70 lety rozdávali místním občanům americké žvýkačky... Vystoupení skončilo symbolicky písní Very Lynn We´ll Meet Again, která byla zároveň pozvánkou na swingový koncert.


Tato akce byla podpořena z Plzeňského kraje